InfoThuis TV
zondag 29 januari 2023

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Den Haag haalt ruim zes ton op voor Unicef

De stad Den Haag heeft ruim zes ton opgehaald voor de VN-kinderrechtenorganisatie Unicef. Hagenaar en ambassadeur van Unicef Nederland Paul van Vliet kreeg op vrijdag 28 april tijdens het Koninginnegala in het Kurhaus het bedrag overhandigd door burgemeester Wim Deetman. Het was de afsluiting van het campagnejaar Den Haag Unicef Stad.

Tal van Hagenaars, organisaties, instellingen en bedrijven hebben zich het afgelopen jaar voor Unicef ingezet. Het geld, 690.396, gaat op voorstel van de stad naar onderwijsprojecten in Turkije, Marokko en Suriname.

Tijdens zijn toespraak zei de burgemeester dat het een eer is geweest voor Den Haag om als internationale stad van vrede en recht Unicef Stad te mogen zijn. Deetman dankte iedereen die geld heeft gegeven of met, vaak ludieke, acties geld heeft opgehaald. 'De Hagenaars hebben betrokkenheid getoond. Ik ben trots op de stad want alleen samen konden we dit bereiken', aldus burgemeester Wim Deetman. 'Dankzij hen krijgen meer kinderen beter onderwijs.'

Den Haag heeft er in samenspraak met Unicef voor gekozen om het geld te investeren in Marokko, Suriname en Turkije, omdat een deel van de Haagse bevolking wortels heeft in die landen. In Marokko gaat Unicef 125 scholen helpen, en daarmee worden zestigduizend kinderen bereikt. Er komt een handboek voor onderwijzers. Dat moet bevorderen dat meer kinderen de basisvakken lezen en rekenen goed onder de knie krijgen. Nu beheerst zeventien procent van de Marokkaanse kinderen in groep vier deze vakken voldoende. Ook wil Unicef het vroegtijdig verlaten van de school verminderen.

In Suriname steunt Unicef een project in de binnenlanden om het onderwijs meer te laten aansluiten bij de taal, cultuur en traditie waarin de kinderen opgroeien. Veel kinderen in de binnenlanden spreken een lokale taal. Als ze naar school gaan, krijgen ze opeens les in de Nederlandse taal. Dat levert taalproblemen op.

In Turkije wil Unicef met het geld 150 duizend kinderen in de schoolbanken krijgen. Dat wil Unicef bereiken door onder andere goede voorlichting aan de ouders. Unicef hoopt vooral dat meer meisjes naar school komen. Op dit moment gaat slechts dertig procent van de Turkse meisjes naar de basisschool.