InfoThuis TV
donderdag 1 juni 2023

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Plannen voor nieuwe krant als alternatief voor AD/HC


Bekker licht zijn plannen toe op de website www.layout.nl/krant

In het Haagse bestaan plannen om een dagblad te lanceren dat als alternatief voor het AD kan dienen. In de stad en regio bestaat bij nogal wat vroegere lezers van de Haagsche Courant onvrede over de fusiekrant, die nu bijna een jaar bestaat onder de vlag van het Algemeen Dagblad. De initiatiefnemer voor de nieuwe lokale krant is Eduard Bekker.

Bekker begint met een nieuwsbrief per e-mail, maar wil uiteindelijk een krant op papier lanceren die net als de concurrent op tabloid moet verschijnen. Hij is nog op zoek naar medestanders, die het belang van pluriformiteit inzien.

Volgens de initiatiefnemer zal de behoefte aan een alternatief voor het AD nog groter worden doordat in september de edities voor Den Haag stad en de Vliet worden samengevoegd.

In Rotterdam en Utrecht wordt ook al enige tijd gewerkt aan een dagblad dat in betere lokale berichtgeving voorziet. Overigens is het geen lichte opgave om in een grote stad een lokaal dagblad rendabel te laten draaien. De onderneming is afhankelijk van adverteerders, die zich in het algemeen richten op de jonge koopkrachtige doelgroep. Die weten kranten in de grote steden steeds moeilijker te bereiken.

Eduard Bekker is een voormalige opmaak-redacteur van de Haagsche Courant. Hij presenteert zijn initiatief op een website onder de naam Haagse Krant, en heeft daarbij gebruik gemaakt van het beeldmerk van de vroegere HC.

Zie http://www.layout.nl/krant/