InfoThuis TV
woensdag 24 april 2024

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Woningbouw in groenstrook langs Haagse Erasmusweg

Als het aan het Haagse gemeentebestuur ligt verdwijnt de groenstrook die nu nog over is gebleven tussen de Erasmusweg en de woonwijk Wateringse Veld. Het gebied waar nu nog volkstuintjes zijn, zal moeten wijken voor woningbouw. Daarmee zullen het naoorlogse Den Haag Zuid-West en de nieuwe wijken één aaneengeklonken stuk stad worden.

In de plannen van bouwwethouder Marnix Norder klinkt het veelbelovend. Norder gelooft dat Den Haag Zuid-West kan uitgroeien tot een 'nieuw enerverend stadshart'. De Erasmusweg zal functioneren als een 'verbindende stadsallee', en de Leyweg wordt een 'belangrijke route voor verblijven en flaneren'. De groene elementen en de ecologische kwaliteit blijven volgen Norder behouden.

Gevolg van de plannen, die een uitwerking zijn van de structuurvisie 2020 Wereldstad aan Zee, is dat er in het Erasmusveld 600 tot 800 nieuwe woningen worden gebouwd om te voorzien in de vraag van jongeren en gezinnen. Bovendien biedt het volgens Norder de mogelijkheid Den Haag Zuid-West en Wateringse Veld met elkaar te verbinden.

Met de woningbouw wordt een groene zone opgeofferd en drie volkstuincomplexen met in totaal rond driehonderd tuintjes zullen ervoor moeten wijken. De Haagse Bond van Amateurtuindersvereniginen heeft daarom met ontzetting op de bouwplannen gereageerd. Ook collegepartij GroenLinks is tegen het volbouwen van de Erasmusstrook, omdat daarmee de laatste groene longetjes aan de rand Den Haag verdwijnen.