InfoThuis TV
dinsdag 25 januari 2022

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Meer allochtonen verlaten stad dan er binnenkomen

Het aantal immigranten van buiten Europa dat zich in de grootste steden vestigde, is de laatste jaren afgenomen. Dat terwijl een groeiend aantal allochtonen de stad verlaat. Daardoor ontstond in 2006 voor het eerst een vertrekoverschot onder buitenlanders, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In Den Haag bedroeg het verschil bijna duizend personen.

In de vier grootste steden samen vestigden zich in 1990 nog 21.000 mensen uit niet-westerse landen meer dan er vertrokken, in 2000 waren dat er 13.000. Vorig jaar was er juist een vertrekoverschot van bijna drieduizend.

Het centraal bureau voor de statistiek spreekt van een trendbreuk. Mogelijke oorzaken zijn volgens Jan Latten van het CBS het minder tolerante klimaat ten opzichte van medeburgers van buitenlandse afkomst, de restrictie op immigratie en de verslechterde conjunctuur van de afgelopen jaren.

Veel jonge Turken en Marokkanen verlaten Nederland. Ze gaan niet alleen terug naar het land van hun ouders, maar emigreren ook naar de VS of andere westerse landen. Het zijn volgens Latten vooral de beter opgeleide, kosmopolitische burgers die hun heil zoeken in een land waar ze makkelijk een goedbetalende baan kunnen vinden.

De toestroom van Polen van de laatste jaren heeft niet veel invloed op de bevolkingssamenstelling. Deze groep is vooral werkzaam in het Westland maar woont over het algemeen nog altijd in Polen.