InfoThuis TV
woensdag 19 februari 2020

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Maatregelen rond Surinamestraat nog niet voldoende


De maatregelen die genomen zijn om de buurman - een winkel in carstereo - te ontzien, zijn nog onvoldoende.

Het pand aan de Surinamestraat dat de gemeente Delft bestemd heeft als opvangruimte voor daklozen en verslaafden, mag nog niet in gebruik worden genomen. Dat heeft de voorzieningenrechter vrijdag bepaald. Volgens de rechter heeft de gemeente met de beheersmaatregelen die zij treft wel een belangrijke stap gezet.

In een gerechtelijke uitspraak eind november was al bepaald dat de ruimte nog niet mocht worden gebruikt, maar de gemeente was naar de voorzieningenrechter gestapt om het verbod op te heffen. De gemeente meent voldoende maatregelen te hebben genomen om de belangen te behartigen van het bedrijf dat naast het beoogde pand gevestigd is, Auto HiFi Corner.

Volgens de rechter heeft de gemeente al veel gedaan, maar is het opheffen van het verbod tot ingebruikname nog een stap te vroeg.
Eerst moet de besluitvorming rond een te treffen verkeersmaatregel nog worden afgerond. Ook moet de gemeente nog met Auto Hi-Fi Corner overleg voeren over een garantiestelling voor mogelijke schade.

De gemeente verwacht begin februari helemaal aan de door de rechter gestelde voorwaarden te hebben voldaan. Op dat moment zal de gemeente opnieuw een verzoek doen aan de rechter om het verbod tot openstelling op te heffen. Intussen zijn er al fysieke maatregelen rond de Surinamestraat genomen om overlast door de opvang te voorkomen.

De huidige locatie van de dagopvang op de Oostsingel zal uiterlijk tot 1 mei 2008 worden gedoogd, zo heeft het gemeentebestuur eind november bepaald. Bewoners van de Oostsingel hebben daartegen weer een rechtzaak aangespannen. Het kort geding is gepland op 18 januari. Dak-en thuislozen en/of verslaafden hebben dus in ieder geval tot deze datum een plek in de stad.