InfoThuis TV
donderdag 22 oktober 2020

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Delft verruimt subsidie monumenten wederopbouwperiode

Het Delfts gemeentebestuur bestemt een deel van de subsidie voor monumenten exclusief voor bouw- en architectuurhistorisch onderzoek. Dit om het herstel van monumentale gebouwen uit de naoorlogse periode te stimuleren.

Het college draagt binnenkort gebouwen uit de wederopbouwperiode (1940-1970) voor om aan te wijzen als gemeentelijk monument. Vooruitlopend daarop heeft het college de beleidsregel ‘Subsidieverlening Gemeentelijke Monumenten’ per 1 januari a.s. aangepast. Eigenaren van grote wederopbouwmonumenten hebben naast de bestaande subsidieregeling extra recht op veertig subsidie op de kosten voor architectuur- of bouwhistorisch onderzoek. Met een maximum van 8000 euro subsidie per pand.

Grote wederopbouwmonumenten zijn gemeentelijke monumenten die na 1940 zijn gerealiseerd met een vloeroppervlak groter dan 500m², zoals woningcomplexen, sportcomplexen, scholen, kerken en industriële gebouwen. Juist bij wederopbouwmonumenten ligt een belangrijk deel van de monumentale waarde van het pand in de zorgvuldige uitwerking van het ontwerp. Door het stimuleren van architectuur- en bouwhistorisch onderzoek wil de gemeente Delft deze kwaliteiten weer in het zicht brengen.