InfoThuis TV
dinsdag 6 december 2022

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Joodse begraafplaats Naaldwijk op monumentenlijst

De Joodse begraafplaats aan de Opstalweg in Naaldwijk is opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst. De gemeente Westland heeft daartoe besloten op verzoek van het Genootschap Oud-Westland. De begraafplaats bestaat al sinds het einde van de achttiende eeuw.

De historische vereniging had de gemeente een brief geschreven over de Joodse begraafplaats nadat gebleken was dat deze niet op de gemeentelijke monumentenlijst was opgenomen. Het Genootschap wees erop dat de begraafplaats in 2007 nog vermeld stond in de Inventarisatie Historisch Waardevolle Objecten van de gemeente en daarin was omschreven als zeldzaam en ‘van historische waarde als verwijzing naar de verdwenen Joodse gemeenschap van Naaldwijk’. De gemeente heeft de merkwaardige omissie nu erkend en de begraafplaats dus alsnog opgenomen op haar monumentenlijst.

De Joodse begraafplaats dateert uit 1794 en is door de toenmalige Joodse gemeenschap gesticht, zodat men niet meer naar Scheveningen hoefde om overledenen te begraven. In 1929 heeft de toenmalige gemeente Naaldwijk de begraafplaats overgenomen van de Nederlands Israëlitische Gemeente van Den Haag en daarbij beloofd de begraafplaats in behoorlijke staat te onderhouden. In de loop van de tijd is helaas het metaarhuisje – hier vond de rituele reiniging van overledenen plaats – en het prachtige smeedijzeren hek verdwenen, waarmee die belofte niet is nagekomen.

De gemeente Westland is, als rechtsopvolger van de gemeente Naaldwijk, eigenaar van de Joodse begraafplaats. Binnenkort zal het monumentenschildje van de gemeente bij de begraafplaats worden aangebracht.