InfoThuis TV
zaterdag 20 juli 2024

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

CU: Wegenplannen Midden Delfland eenzijdig

ChristenUnie Kamerlid Ernst Cramer is geschrokken van de gang van zaken rond de studies naar een nieuwe westelijke oeververbinding bij Rotterdam. Minister Eurlings doet momenteel onderzoek naar twee alternatieven: aanleg van de Oranjetunnel (bij Hoek van Holland) of de Blankenburgtunnel (bij Maassluis). “De minister lijkt veel haast te hebben. De betrokken gemeenten krijgen informatie steeds op het laatste moment en belanghebbenden worden onvoldoende betrokken.

Ook lijkt het er sterk op dat de Blankenburgtunnel en de Oranjetunnel niet eerlijk met elkaar worden vergeleken zowel financieel als verkeerskundig en qua gevolgen voor het landschap voor de lange termijn”. Het Kamerlid heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan minister Eurlings.

Dinsdag bracht Ernst Cramer samen met enkele lokale ChristenUnie politici een werkbezoek aan de regio. Als locatie was toepasselijk gekozen voor een boerderij die op het Blankenburg tracé staat. Hij liet hij zich hier informeren door vertegenwoordigers van gemeenten, Midden Delfland Vereniging en de stichting A4 met Vaart. Cramer: “De gemeenten in de regio hebben een brandbrief gestuurd naar Eurlings. Zij krijgen stelselmatig informatie op het laatste moment. Er is meer zorgvuldigheid nodig bij dit miljardenproject.”

Volgens Cramer zouden de beide tunnelvarianten eerlijker vergeleken moeten worden. “Onduidelijk is of aanvullende maatregelen op andere wegen strikt noodzakelijk zijn. Het kan nogal schelen of je de kosten van deze maatregelen meetelt. Ook maakt het veel uit of nieuwe investeringen in de wegeninfrastructuur op lange termijn noodzakelijk zijn of niet. Het lijkt erop dat het Blankenburgtracé op deze manier goedkoper wordt voorgesteld en het Oranjetunneltracé juist duurder.”