InfoThuis TV
donderdag 1 juni 2023

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Zoetermeer start renovatie Binnenpark

De gemeente start begin volgend jaar met de grote renovatie van het groen, de paden en de waterhuishouding van het Binnenpark in de wijk Buytenwegh de Leyens. Het park wordt
ruimtelijker met meer doorkijken, ligweitjes en grasvelden en krijgt een betere waterhuishouding. Het wordt bovendien beter toegankelijk voor minder validen.

Daarnaast begint de bouw van het hotel in de nabijheid van Restaurant De Sniep. Bewoners hebben actief over de plannen meegepraat. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 september 2010 de voorgenomen
renovatie vastgesteld. De plannen liggen vanaf 7 oktober gedurende acht weken ter inzage bij het Publieksplein in het Stadhuis. De tekeningen zijn ook in te zien bij de wijkpost Buytenwegh de Leyens. De gemeente verwacht het vernieuwde park in het derde kwartaal van 2011 op te leveren.

Na een lange periode van voorbereiding is het zover. Het bleek dat het Binnenpark grondig moest worden gerenoveerd. Zo was er jarenlang wateroverlast door een te drassige bodem en moesten er (zieke) bomen uit oogpunt van veiligheid worden gekapt.

22-09-2010