InfoThuis TV
zondag 24 oktober 2021

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

D66 Den Haag wil eerlijker heffing voor singles

De afvalstoffenheffing moet eerlijker worden voor alleenwonende Hagenaars. Daarvoor pleitte D66 Den Haag bij de behandeling van de begroting in de Raadscommissie Bestuur, omdat alleenwonende Hagenaars op dit moment relatief teveel betalen.

In februari 2010 heeft de raad het college opdracht gegeven te onderzoeken of de tarieven eerlijker kan worden gemaakt voor éénpersoonshuishoudens. Het college stelt in zijn reactie voor om de afvalstoffenheffing volgend jaar ongewijzigd te laten.

Op vragen van D66-raadslid Joost Sneller gaf wethouder Dekker (financiën) wel aan het eens te zijn met D66 dat de verdeling eerlijker zou moeten. “Ik ben blij dat de wethouder het met mij eens is dat alleenwonende Hagenaars nu eigenlijk te veel afvalstoffenheffing betalen.” Aldus sociaal-liberaal Sneller. Bij de begrotingsbehandeling later deze maand zal D66 met een voorstel komen om de tarieven voor de afvalstoffenheffing eerlijker te maken.

07-10-2010