InfoThuis TV
maandag 20 september 2021

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Verdachten discriminatie-zaak AH to Go veroordeeld

De rechter heeft maandag uitspraak gedaan in de 'AH to Go zaak'. Drie vestigingsmanagers van stationswinkels van AH to Go en een medewerker personeelszaken van Servex, de exploitant van de stationswinkels, werden veroordeeld tot geheel voorwaardelijke geldboetes wegens discriminatie.

Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen elk van de verdachten 1250 euro boete geŽist, waarvan 500 voorwaardelijk, voor het weren van Marokkaanse sollicitanten.
De vestigingsmanagers hadden aan het hoofdkantoor te kennen gegeven, geen personeel van Marokkaanse origine aan te willen nemen. Dit werd ondermeer in een onderschepte e-mail onderstreept: 'Dringend! Geen Marokkanen.'

De rechter acht de eis van het OM in principe passend, maar gaat toch over tot het opleggen van een geheel voorwaardelijke boete omdat de verdachten niet of nauwelijks steun hebben gekregen vanuit de organisatie bij het leren omgaan met deze specifieke problematiek van het personeelsbeleid, terwijl verdachten vervolgens wel Ė op zichzelf beschouwd terecht - fors en kritisch zijn aangesproken op de wijze waarop zij met die problemen probeerden om te gaan.

De zaak kwam vorig jaar aan het licht nadat het Bureau Discriminatiezaken een anonieme tip ontving. Eerder oordeelde de Commissie Gelijke Behandeling al dat Servex verboden onderscheid op grond van ras maakte.

Het Bureau Discriminatiezaken, dat aangifte deed in deze zaak, kan zich vinden in de uitspraak van de rechter. De uitspraak draagt bij aan het stellen van een duidelijke norm dat discriminatie op de arbeidsmarkt onaanvaardbaar is. Bovendien benadrukt het feit dat het tekortschieten van de werkgever door de rechter wordt meegewogen als strafverzachtende omstandigheid, het belang van de zorgplicht die op de werkgever rust als het gaat om het voorkomen van discriminatie.

11-10-2010