InfoThuis TV
vrijdag 18 januari 2019

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Natuurmonumenten: geen Blankenburgtunnel

Natuurmonumenten roept de Tweede Kamer op om zich sterk te maken voor Midden-Delfland en het plan voor de Blankenburgtunnel tussen Vlaardingen en Maassluis van de tekentafel te halen. Langs de A20 staat sinds woensdag een spandoek van Natuurmonumenten om deze oproep kracht bij te zetten.

Binnenkort vergadert de Tweede Kamer over het nieuwe beleid voor infrastructuur in Nederland. Voor Natuurmonumenten een goed moment om uiting te geven aan haar standpunt over de Blankenburgtunnel met de tekst ‘Als je van Midden-Delfland houdt, dan ben je tegen de Blankenburgtunnel’.

De Blankenburgtunnel is een van de twee overgebleven opties voor de zogeheten Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Dit is een nieuwe snelweg die het ministerie van I&M en Stadsregio Rotterdam willen aanleggen om de A20 met de A15 te verbinden. De andere overgebleven optie is de Oranjetunnel, ongeveer 8 km westelijker. Natuurmonumenten ziet niets in de Blankenburgtunnel, want deze nieuwe snelweg is een bedreiging voor natuur, landschap, cultuurhistorie en leefbaarheid van Midden-Delfland. Het alternatief, de Oranjetunnel, heeft al deze nadelen niet en lijkt - in tegenstelling tot de Blankenburgtunnel - wel goed inpasbaar in het landschap.

Het spandoek tegen de Blankenburgtunnel, vlakbij de eeuwenoude Eendenkooi Aalkeetbuiten, staat op een symbolische plaats. Als de nieuwe snelweg wordt aangelegd, wordt het landschap op of rondom deze plek onherstelbaar aangetast. Niet alleen de eendenkooi moet er dan aan geloven; de hele Aalkeetbuitenpolder verliest dan zijn betekenis voor weidevogels. Dat is des te schrijnender door de versnelde achteruitgang van deze typisch Nederlandse vogelsoorten sinds het begin van deze eeuw.

Ook het landschap van Midden-Delfland in zijn totaliteit zou opnieuw worden doorsneden, na het recente besluit over de aanleg van de A4 door Midden-Delfland. Het gebied is de groene long van dit verstedelijkte zuidwestelijk deel van de Randstad. Een gebied tussen Den Haag, Delft, Rotterdam en het Westland waarin talloze recreanten rust en ruimte vinden.

03-12-2010