InfoThuis TV
zaterdag 25 juni 2022

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

450.000 euro subsidie voor Haagse milieuprojecten

De gemeente Den Haag heeft het streven naar een schone en gezonde stad hoog in het vaandel staan. Om dit gezamenlijk te bereiken stelt de gemeente 450.000 euro beschikbaar voor milieuprojecten in de stad. Met de ‘Subsidieregeling milieuprojecten uit de stad 2010-2011’, wil de gemeente de stad ondersteunen bij het ontwikkelen van projecten die een meetbare bijdrage leveren aan een beter milieu in de stad.

Het is de bedoeling dat de projecten een voorbeeldfunctie hebben voor andere partijen. Projecten rond de thema’s lucht, geluid, water en klimaat komen in aanmerking voor maximaal 25.000 euro subsidie. De regeling start op 2 december 2010. Wethouder Duurzaamheid, Rabin Baldewsingh: “Den Haag wil een milieuvriendelijke en groene stad zijn waar het prettig en gezond leven is. En dit bereiken we alleen samen. Deze subsidieregeling is een stimulans voor alle Hagenaars om hier aan mee te werken”.

De regeling is bedoeld voor scholen, sportverenigingen, bedrijven, (maatschappelijke) organisaties, stichtingen, bewonersverenigingen en verenigingen van eigenaren. Ook particulieren die een goed idee hebben dat bijdraagt aan een beter milieu in de stad komen in aanmerking. Zij moeten dan wel een groep vertegenwoordigen. De subsidie kan gebruikt worden voor onderzoek, communicatie, inhuur van kennis en de aanschaf van materialen die nodig zijn voor de uitvoering van het project. Denk bijvoorbeeld aan projecten met schone en duurzame energie of schoon vervoer, maar ook projecten die opvang van water regelen of stiltegebieden creëren. Aanvragen kunnen worden ingestuurd tot 15 januari 2011.
De projecten moeten voor 1 november 2011 zijn uitgevoerd.

Voor de voorwaarden en het aanvraagformulier zie www.denhaag.nl/milieu

03-12-2010