InfoThuis TV
maandag 12 april 2021

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Handen inéén voor de zorg

De gemeente Den Haag, mbo- en hbo scholen en werkgevers in de zorg en welzijn tekenden dinsdag een intentieverklaring om te komen tot meer afgestudeerden in de zorg. Ook moeten de opleidingen beter aan gaan sluiten op innovaties in de gezondheidszorg.

Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Dienstverlening): “Er is een groot tekort aan personeel in de zorg. Door ons gezamenlijk in te zetten, willen we komen tot voldoende en goed gekwalificeerd personeel in de gezondheidszorg. Nu en in de toekomst.”

De inzet is om te komen tot ‘opleidingsroutes’ in het mbo en hbo waardoor het makkelijker wordt om te switchen tussen verschillende opleidingen in de zorg. Een soepeler overstap tussen verschillende zorgopleidingen kan uitval van studenten beperken. Een tweede ambitie is om de doorstroom van mbo naar hbo-opleidingen te verbeteren. En werkgevers in de zorg gaan zich actief inzetten om de opleidingsroutes nog meer in te bedden in de beroepspraktijk.

De intentieverklaring werd ondertekend door de gemeente Den Haag, ROC Mondriaan, Hogeschool Inholland, ID-college, ZWH (Zorg Welzijn Haaglanden), WZH, Parnassia Bavo Groep, MCH - Landsteiner instituut, Stichting Bonovo Nebo, Steinmetz de Compaan, Stichting Mooi, Zebra, Voor
Welzijn, Pieter van Foreest, Stichting Florence en de Haagse Hogeschool, Academie voor Sportstudies. Zij gaven elkaar het ‘ja woord’ op een symbolische plek: de ontvangsruimte van de trouwzaal in het stadhuis.

De gemeente Den Haag stelt dit jaar € 90.000,- beschikbaar voor het aanstellen van een projectleider.

12-01-2011