InfoThuis TV
zondag 29 januari 2023

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Directeur Beelden aan Zee bijzonder hoogleraar

Jan Teeuwisse (1955) is deze maand benoemd tot bijzonder hoogleraar Geschiedenis, theorie en praktijk van de moderne beeldhouwkunst aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Teeuwisse is sinds 2002 directeur van museum Beelden aan Zee in Den Haag en het daaraan gelieerde Sculptuur Instituut. In dit instituut staat onderzoek naar de geschiedenis van de moderne en hedendaagse internationale beeldhouwkunst centraal.

Door deze bijzondere leerstoel kunnen de relaties tussen de praktijk van het Sculptuur Instituut en het universitair onderzoek worden verstevigd. “Met de vestiging van deze leerstoel zal het onderzoek naar de eigen plaats die de beeldhouwkunst inneemt in de moderne en hedendaagse kunst worden gestimuleerd”, aldus Teeuwisse. “Het vormt de bekroning op het wetenschappelijk onderzoek naar deze kunstdiscipline zoals zich dat in de afgelopen decennia heeft gemanifesteerd.” Doelstellingen van Teeuwisse zijn om het wetenschappelijk onderzoek naar de moderne beeldhouwkunst te intensiveren en – in bredere zin – de reflectie op de rol van deze kunstdiscipline te stimuleren.

Na zijn studie Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam was Teeuwisse van 1991 tot 2002 hoofdconservator Moderne kunst van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag. In 2004 promoveerde hij op een proefschrift over de ontwikkeling van de vroegmoderne Nederlandse beeldhouwkunst onder invloed van het Franse neoclassicisme: Wezelaar statuaire. Teeuwisse publiceert over moderne beeldhouwkunst en zit in diverse besturen en adviescommissies waaronder het Prins Bernhard Cultuurfonds (Wertheimer Stichting), Rijksmuseum (Adviescommissie 20e Eeuw) en de Tefaf (Vetting Committee).

Een leerstoel met betrekking tot de beeldhouwkunst ontbrak tot op heden in universitair Nederland. Het kunsthistorisch onderwijs over dit onderwerp kent, exclusief in Leiden, een jarenlange traditie en bovendien zijn er volop aanknopingspunten met de bestudering van kunstvormen als architectuur en de toegepaste kunsten. Met de instelling van de leerstoel verschaft het Sculptuur Instituut de Universiteit Leiden toegang tot het forum van het wetenschappelijke onderzoek zoals dat is geworteld in de museale praktijk.

27-12-11