InfoThuis TV
vrijdag 15 januari 2021

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Zonnepanelen plaatsen zonder vergunning

Bewoners van historische panden in de binnenstad van Delft kunnen vanaf nu eenvoudiger zonnepanelen aanbrengen. De gemeente heeft de procedure van de vergunning voor het aanbrengen van zonnepanelen en –collectoren in het beschermde stadsgezicht versimpeld. Het college van B&W wil het gebruik van duurzame zonne-energie stimuleren en het toezicht op kleine ingrepen op historische panden vereenvoudigen. Dat staat in een voorstel aan de gemeenteraad.

De vereenvoudiging houdt in dat de gemeente niet optreedt tegen het aanbrengen van zonnepanelen en –collectoren wanneer deze niet zichtbaar zijn vanaf de straat. Volgens de woningwet is het aanbrengen van zonnepanelen in beschermd stadsgezicht vergunningplichtig. In de sneltoetscriteria is aangegeven hoe zonnepanelen en -collectoren ook in het zijdakvlak uit het zicht geplaatst mogen worden. Voor het in het zicht plaatsen van een zonnepaneel of –collector, moet nog wel een vergunning aangevraagd worden.

De sneltoetscriteria die de gemeente heeft toegevoegd aan de welstandsnota geven aan waar het aanbrengen van zonnepanelen en –collectoren aan moet voldoen. Daarnaast zijn er ook richtlijnen opgesteld voor het uitvoeren van ingrepen aan monumenten. De gemeente heeft de sneltoetscriteria opgesteld in overleg met de Commissie voor Welstand en monumenten en in overleg met de stadsbouwmeester.

Vanwege de historische waarde van de binnenstad en het Agnetapark zijn deze gebieden aangewezen als beschermd stadsgezicht. Om de historische stad ook in de toekomst duurzaam te houden, streeft de gemeente Delft er naar de historische waarde van deze gebieden te behouden en het opwekken van duurzame energie te stimuleren.

03-01-2012