InfoThuis TV
zaterdag 20 juli 2024

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

EU-onderzoek verkoop grond Damplein


Hert nieuwe Damplein in Leidschendam

Na eerder informeel onderzoek te hebben gedaan naar de grondprijsverlaging voor het bouwplan op het Damplein in Leidschendam Centrum, stelt de Europese Commissie nu een formeel onderzoek in. Het bouwplan omvat winkels, woningen en een openbare parkeergarage. In 2009 verlaagde het samenwerkingsverband Vof Leidschendam Centrum, waarin de gemeente voor vijftig procent participeert, de grondprijs voor het Damplein.

Dankzij de grondprijsverlaging werd dit cruciale bouwplan voor de herstructurering van het centrum van Leidschendam vlotgetrokken en kon de bouw van start. De Europese Commissie wil nu onderzoeken of met de prijsverlaging staatssteun is verleend aan de projectontwikkelaar van het Damplein, Schouten & De Jong Bouwfonds.

Het Damplein heeft als eerste deelproject een trekkersrol voor de hele herstructurering van het oude centrum van Leidschendam. Eerdere juridische stappen door de Stichting Behoud Damplein zorgden voor flinke vertragingen. De daarbovenop komende kredietcrisis vormde een ernstige bedreiging voor de herstructurering van het centrum en het daar gelegen winkelgebied. De Vof Leidschendam Centrum achtte het onverantwoord het Damplein nog jaren braak te laten liggen.

In de crisis slaagde de projectontwikkelaar er niet in om het voor de start bouw benodigde percentage voorverkochte woningen te behalen. In overleg werd daarom besloten de grondprijs te verlagen naar een, onder de gegeven omstandigheden, nieuwe marktconforme grondprijs. Op grond hiervan besloot de projectontwikkelaar, ondanks het feit dat de woningen nog niet voorverkocht waren, toch te starten met de bouw. De instemming van de gemeente met deze grondprijsverlaging staat niet op zich. Vanwege de voortdurende crisis in de woningmarkt verlaagden meerdere gemeenten de grondprijzen.

Het voorlopig oordeel van de Europese Commissie is, dat met deze grondprijsverlaging staatssteun is verleend aan de projectontwikkelaar. De Commissie heeft daarom een formele onderzoeksprocedure ingeleid.

25-02-2012