InfoThuis TV
vrijdag 18 januari 2019

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Blankenburgtunnel leidt tot kapitaalvernietiging


Dit uitzicht moet wijken als wordt gekozen voor de Blankenburgtunnel

De aanleg van de Blankenburgtunnel leidt tot grote verliezen, blijkt uit de uitkomsten van onderzoek uitgevoerd door het onafhankelijk adviesbureau Triple E. Zij onderzochten, in opdracht van Natuurmonumenten, de economische gevolgen van de snelweg voor ondernemers en bewoners. Hun conclusie: huizenbezitters langs het Blankenburgtracé zijn miljoenen euro’s kwijt als de nieuwe oeververbinding wordt aangelegd. Ook jachthavens, horeca en andere ondernemers in het gebied lopen miljoenen aan inkomsten mis.

Adviesbureau Triple E berekende dat woningen in een cirkel van 300 meter 10 procent van hun waarde verliezen. Bij de iets verder gelegen woningen gaat het om 5 procent waardeverlies. In totaal worden zo’n 2650 woningeigenaren in onder meer Vlaardingen en Schiedam getroffen. Samen verliezen zij 20 miljoen euro. Als de rijksweg wordt doorgetrokken naar de A4 en A13 leidt dat bij ruim 4400 woningen tot een waardevernietiging van 60 miljoen, aldus de onderzoekers.

Triple E onderzocht ook hoeveel ondernemers in het gebied getroffen worden door de aanleg van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Het Blankenburgtracé raakt de omzet van zo’n 50 bedrijven (omzet: 11,5 miljoen), blijkt uit de cijfers. Het gaat voornamelijk om ondernemingen die afhankelijk zijn voor hun inkomsten van natuur en recreatie in het Midden Delfland-gebied, zoals jachthavens en horeca. Als de weg verlengd wordt naar de A4 en A13 worden overigens nog eens ruim 80 bedrijven (met een omzet van 20 miljoen) getroffen. Samen verliezen die jaarlijks voor enkele tonnen aan inkomsten. Over meerdere jaren gerekend, gaat het om tientallen miljoenen. Toine Cooijmans, beleidsmedewerker van Natuurmonumenten, zei vrijdagochtend in het Algemeen Dagblad:” Dit is niet eens het totaalplaatje. De werkelijke financiële schade is vele malen groter. En dan hebben we het nog niet eens over de ‘onbetaalbare’ waarde van het unieke landschap van Midden-Delfland zelf.”

Om de verkeersproblemen ten westen van Rotterdam op te lossen, wil het Rijk een extra verbinding aanleggen tussen de snelwegen A20 en A15. Dat wordt een tunnel onder de Nieuwe Waterweg en een nieuw stuk snelweg. Op dit moment liggen er twee mogelijke opties: de Blankenburgtunnel en de Oranjetunnel. De Blankenburgtunnel is door het zuidelijk deel van Midden Delfland gepland, de laatste groene oase tussen Rotterdam, Den Haag en Delft. Een bijzonder gebied en een prachtig landschap met grote cultuurhistorische waarde. De Oranjetunnel, 8 kilometer westelijker, is daarentegen volgens Natuurmonumenten veel beter in te passen en brengt veel minder schade toe aan leefomgeving en natuur.

24-02-2012