InfoThuis TV
zaterdag 27 november 2021

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Laatste woorden Willem van Oranje uitgesloten


Willem van Oranje

De historische laatste woorden van Willem van Oranje: 'Mijn God, Mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk' zijn niet door hem uitgesproken omdat hij op slag dood moet zijn geweest. In veel historische bronnen van ooggetuigen van de moord lezen we dat Willem van Oranje na de aanslag nog kort heeft geleefd. Voor dit onderzoek heeft DelftTech, in samenwerking met politieteams, een analyse gemaakt van de kogelbaan en van de positie van dader en slachtoffer.

Het Delftse forensisch onderzoeksbureau DelftTech en Museum Het Prinsenhof hebben de afgelopen vier jaar gewerkt aan een uitgebreide reconstructie van de moord op Willem van Oranje (10 juli 1584). Geavanceerde forensische methoden, zoals 3D laserscan technologie, schietproeven en sporenonderzoek op de plaats delict, aangevuld met onderzoek naar bouwhistorische en historische bronnen, geven antwoorden op tot nog toe onbeantwoorde vragen. Onderzoeksleider Willem van Spanje (DelftTech): 'we hebben meer gevonden dan we verwacht hadden en dat is heel bijzonder bij een vierhonderd jaar oude moord.'

Uit de inschotopening blijkt dat het hart van Willem van Oranje, ofwel direct getroffen is door de kogels, danwel werd verscheurd door de drukgolven in het lichaam. Het schot zelf heeft een dermate vernietigende werking dat het hart zwaar beschadigd moet zijn. De Prins moet onmiddellijk dood zijn geweest.

Er is altijd gedacht dat de Prins in de zogenaamde Historische Zaal zijn laatste middagmaal nuttigde, waarna hij naar de trap liep en werd neergeschoten. Dit blijkt niet te kloppen: Willem kwam, met zijn gast (de burgermeester van Leeuwarden) uit het zogenaamde Gastenkwartier. Deze uitkomst lost ook het raadsel op van de plek waar de moordenaar, Balthasar Gerards, stond ten tijde van de moord: achter een pilaar, vr de Historische Zaal.

Willem van Oranje en Balthasar Gerards waren niet alleen op de plek van de aanslag. De vrouw van de Prins, zijn kinderen en zuster liepen eveneens op de trap naar boven. Willem zelf werd voorafgegaan door zijn stalmeester en een of meer pages. In de hal stonden ter beveiliging twee hellebaardiers, die ruimte maakten voor de stoet op dat moment. Toen sloeg Balthasar toe...

De kogelgaten en de muur zijn op uiteenlopende manieren onderzocht. Bouwhistoricus ing. Willem Annema heeft deze minutieus onderzocht en de situatie vergeleken met informatie uit literatuur, archiefstukken, afbeeldingen en plattegronden. Hoe een metselaar de stenen heeft gemetseld kan aanwijzingen opleveren over de bouwfase van een muur.
DelftTech heeft een 3D-scan gemaakt van de Moordhal en met politie-experts gekeken naar mogelijke sporen van bloed en kogels. Dit onderzoek leert dat de kogelgaten in een authentiek stuk muur zitten, die er ook in 1584 al is.
Balthasar Gerards gebruikte voor de moord twee radslotpistolen, de n geladen met drie kogels, de ander met twee Hij vuurde met n schot drie kogels af op de Prins.

De politie heeft met een vergelijkbaar wapen schietproeven gedaan in de kelder van het museum. Daarbij is een stuk varkensvlees met spare-ribs gebruikt. Hierbij is gebleken dat loden kogels door het lichaam van de Prins kunnen gaan en kleine inslagen in het stucwerk achterlaten. De vorm en de grootte van de kogelgaten zijn dus niet authentiek, maar de plek waar ze zitten kan wel degelijk echt zijn. Ze moeten later door mensenhanden verdiept zijn.
Om de vraag te beantwoorden waarom de kogelgaten zo laag zitten is zijn door hoofdinspecteur Andr Hendrix en Willem van Spanje een 3D reconstructie uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de lage positionering van de kogelgaten juist lijkt te zijn. De plek van de kogelgaten is dus niet omstreden.

31-03-2012