InfoThuis TV
dinsdag 25 januari 2022

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Meer kamerverhuur in Den Haag

In Spoorwijk, Rivierenbuurt, Heesterbuurt en op het Koningsplein en omgeving kunnen huiseigenaren straks meerdere kamers in één woning verhuren. De gemeente wil hier de regels verruimen om tegemoet te komen aan de vraag naar kamers onder jongeren, ( internationale) studenten en arbeidsmigranten. Belangrijkste aanleiding is de zichtbare vooruitgang in deze buurten op het gebied van leefbaarheid, zo is te lezen in de Evaluatie nota Kamerbewoning 2009-2011.

Wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting): “De stad blijft groeien. Er is nog steeds een groeiende behoefte aan kleine tijdelijke woonruimte, zeker met het groeiende aantal studenten en arbeidsmigranten. Voor deze groepen is kamerbewoning een uitkomst.”

Sinds 2008 zijn er ongeveer 1200 te verhuren kamers in de stad bijgekomen. Deze positieve ontwikkeling is aan de ene kant te danken aan de eerdere maatregel (2008) om in de hele stad kamerbewoning toe te staan, met uitzondering van een aantal kwetsbare gebieden en aan de andere kant een scherpere controle op vergunningen. Bouwtechnische staat en brandveiligheid van een pand spelen hierbij een belangrijke rol.

Uit de evaluatie blijkt ook dat de spreiding van huurkamers over de hele stad is verbeterd. Voor 2008 woonden de meeste kamerbewoners in de wijken Laak, Centrum, Scheveningen en Segbroek. Het college gaat ervan uit dat de spreiding de komende jaren doorzet. Marktpartijen en particulieren worden actief benaderd over de nieuwe, ruimere mogelijkheden.

In de Schildersbuurt, Transvaalkwartier, Regentes-Valkenboskwartier (exclusief Koningsplein en Heesterbuurt), Rustenburg-Oostbroek en Laakkwartier (met uitzondering van Spoorwijk) mag men voor maximaal twee personen per woning een vergunning aanvragen. De gemeente wil zo de leefbaarheid in deze wijken op peil houden.

08-04-2012