InfoThuis TV
donderdag 22 oktober 2020

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Actieplan voor toekomst Delftse monumenten

Vijf organisaties ondertekenen donderdag het Actieplan ‘Duurzame Monumenten voor een Duurzaam Delft’. Het plan geeft aan hoe de duurzame ontwikkeling van historische gebouwen kan worden versterkt. Aan de ene kant door leegstand en verval te voorkomen en aan de andere kant door panden energiezuinig te maken en zorgvuldig te restaureren.

De ondertekening is het sluitstuk van een bijeenkomst van Europese monumentensteden, die deze week in Delft wordt gehouden. Delft doet mee aan het Europese netwerk ‘Links, future proof historic centres’, toekomstbestendige historische steden. Negen Europese steden werken samen en delen hun kennis omdat zij hun historische steden toekomstbestendig willen houden. Zij zien de historische stad als een belangrijke factor voor de vitaliteit en duurzame economische ontwikkeling van hun steden. Duurzame restauratie is daarbij een belangrijk thema. Het gaat dan niet alleen om energiebesparing maar ook om hergebruik van materialen en om de architectonische kwaliteit van de panden.

De deelnemende Europese steden maken elk een lokaal actieplan. Het Delftse plan voorziet onder meer in voorlichting aan eigenaren van historische panden over duurzame renovatie en verbetering. Daarnaast zet Delft zich in voor herbestemming van leegkomende waardevolle panden. Een goed en passend gebruik van panden is immers een belangrijke voorwaarde voor duurzaam behoud. Ook wil Delft duurzame ingrepen in monumenten vereenvoudigen door het toepassen van sneltoetscriteria.

De ondertekening van het Delftse plan vindt plaats in huis de Witte Roos aan de Oude Delft 73. Dit pand is een icoon voor de duurzame monumentenzorg, hét monument van de toekomst. In dit monumentale gebouw zijn de allernieuwste energiezuinige technieken gecombineerd met een nauwkeurige restauratie van het rijk gedecoreerde historische interieur. Zodra de renovatie van het pand is afgerond zal het onderdak bieden aan een informatiecentrum voor duurzaam leven.

Op 10 mei zal de Oude Delft 73 in het kader staan van de Europese kennisuitwisseling. De Europese partners van het project Links en het Europese netwerk van stichting de Witte Roos, het project Living Green, zullen die dag samenkomen om hun ervaring in duurzame renovatie te delen.

09-05-2012