InfoThuis TV
dinsdag 25 januari 2022

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Westland wil meer huisvesting arbeidsmigranten

Om grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk te maken heeft de gemeente Westland negen locaties in beeld gebracht waar huisvesting mogelijk gerealiseerd zou kunnen worden. Het gaat om potentiŽle locaties waarvoor nog geen officiŽle vergunningaanvragen zijn ingediend. Of er daadwerkelijk huisvesting gaat komen, hangt dus onder meer af van vergunningaanvragen die moeten worden ingediend door ondernemers/ontwikkelaars.

Daarnaast moet het vergunningentraject worden doorlopen, waarbij er met verschillende factoren rekening moet worden gehouden, zoals milieuaspecten, verkeersveiligheid en parkeerruimte.

In het belang van een eerlijk woon-en werkklimaat wil de gemeente Westland voorzien in de behoefte aan 2000 tot 3000 extra leef-en slaapplaatsen voor arbeidsmigranten die tijdelijk in de Westlandse glastuinbouw werken. De gemeente denkt daarbij aan grootschalige short-stay faciliteiten waar tot maximaal 500 arbeidsmigranten kunnen wonen, zoals de reeds bestaande hotels voor arbeidsmigranten in Maasdijk en Wateringen.

Wie wil werken in Westland is welkom. Dat geldt ook voor de arbeidsmigranten die nodig zijn om de Westlandse glastuinbouweconomie draaiende te houden. De verwachting is dat arbeidsmigranten voor kortere of langere tijd deel uitmaken van de Westlandse samenleving. Om hierop actief te anticiperen werkt de gemeente aan een integrale visie Arbeidsmigranten. Een onderdeel hiervan is huisvesting.

Het college van Westland heeft tijdens de commissievergadering van 19 juni 2012 de volgende negen in potentie geschikte locaties gepresenteerd aan de raad:

  • Poeldijk, De Kreken
  • Poeldijk, Nieuweweg
  • Naaldwijk, Monnikenlaan
  • De Lier, Jochem van der Houtweg
  • Maasdijk, Honderdland fase 2
  • Poeldijk, ABC terrein
  • 's-Gravenzande, Het Nieuwe Water
  • De Lier, voormalig AZC terrein, Hoefweg
  • Wateringen, Poeldijkseweg
Tijdens de raadsvergadering van 27 juni zal de huisvesting van arbeidsmigranten aan de orde komen.

20-06-2012