InfoThuis TV
zaterdag 23 februari 2019

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Meer wilde circusdieren in Den Haag

Het lijkt er op dat er juist meer circussen met wilde dieren in Den Haag neerstrijken in plaats van minder, stelt Dierenbescherming Haaglanden vast. Dat is niet te rijmen met het vastgestelde gemeentelijke voorkeursbeleid voor circussen zónder wilde dieren. Het is voor de Dierenbescherming dan ook een raadsel waarom de tenten van Circus Herman Renz op het Malieveld staan.

In januari van dit jaar heeft de Haagse gemeenteraad een motie aangenomen van D66 waarin zij het College oproept voorkeursbeleid uit te spreken voor circussen zonder wilde dieren. Hiermee sluit Den Haag aan bij andere gemeenten in Nederland die al eerder in opstand kwamen tegen het gebruik van wilde dieren. ‘Toch buitelen circussen die wilde dieren gebruiken over elkaar heen de stad binnen’, vertelt Henny Greven van Dierenbescherming Haaglanden perplex.

Stond in juli circus Renz International op het Malieveld, in augustus kwam circus Renaissance naar Den Haag. Momenteel staat circus Herman Renz in de stad en in november komt circus Renaissance naar Ypenburg. In december kondigt het Kerstcircus zich al weer aan.

De Partij van de Dieren en D66 hebben aan wethouder Dekker de vraag gesteld waarom het voorkeursbeleid niet wordt gevolgd door de gemeente.

23-10-2012