InfoThuis TV
maandag 21 augustus 2017

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Residentie Orkest moet fors inkrimpen

Het Residentie Orkest is diep teleurgesteld over het besluit van de Haagse gemeenteraad om de structurele subsidie terug te brengen van 5.1 naar 3.5 miljoen euro. Als gevolg hiervan zal een groot aantal musici hun baan verliezen en zullen grote symfonieën van Mahler en Bruckner niet meer tot het standaard repertoire behoren.

Ondanks deze bezuiniging spreekt de gemeenteraad haar waardering uit voor de kwaliteit van de musici en de artistieke keuzes die het Residentie Orkest recent heeft gemaakt. Directeur Niels Veenhuijzen: “We betreuren het besluit ten zeerste want deze korting betekent een groot verlies aan arbeidsplaatsen. We zullen moeten accepteren dat dit de werkelijkheid is voor de komende vier jaar.’’

Desondanks gaat het Residentie Orkest vol overtuiging verder invulling geven aan de nieuwe artistieke koers. De programmering zoekt in de nabije toekomst meer aansluiting bij de verschillende publieksgroepen in Den Haag en de metropoolregio. Daarbij zullen brede invalshoeken worden gezocht en worden er verbindingen gelegd met actuele (politieke) ontwikkelingen en andere kunstdisciplines. Het Residentie Orkest blijft de Haagse hoeder, promotor en vernieuwer van het klassieke muzikale erfgoed. ”We zijn er van overtuigd dat we hiermee het huidige publiek aan ons blijven binden en ook voor een nieuw breder publiek van betekenis zullen zijn. Verder zal de samenwerking met het Rotterdams Philharmonisch Orkest verstevigd worden waardoor de diversiteit van het aanbod voor het Haagse publiek gewaarborgd blijft.”

09-11-2012