InfoThuis TV
vrijdag 15 januari 2021

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Convenant Gemeente Delft en TU Delft


En van de betreffende monumenten

De TU Delft en gemeente Delft hebben afspraken gemaakt over zes gebouwen van de universiteit, die door de gemeente zijn aangewezen als gemeentelijk monument. Vrijdag is hiervoor een convenant ondertekend door wethouder Milne Junius (monumentenzorg) en Paul Rullmann van het College van Bestuur van de TU Delft.

Het gaat om de drie laboratoria van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen: Stevin I, Stevin II en Stevin III, het gebouw van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, de Aula en de Warmtekrachtcentrale aan de Leeghwaterstraat. Deze gebouwen zijn door de gemeente aangemerkt als gemeentelijke monumenten omdat ze karakteristiek zijn voor de bouwstijl uit de naoorlogse ontwikkelingsperiode van de TU en daarmee van groot cultuurhistorisch belang.

De gemeente wil de gebouwen daarom goed beschermen. Voor de TU Delft, die deze gebouwen nog volop in gebruik heeft, is het van belang deze gebouwen nu en in de toekomst aan te kunnen passen aan de ontwikkelingen van een universiteit die met haar onderwijs en onderzoek een sterke internationale reputatie en uitstraling hoog wil houden.

In het convenant spreken gemeente en de universiteit daarom met elkaar af dat zij samen vooraf duidelijkheid willen krijgen over de aanvaardbaarheid van ingrepen in of aan de betrokken panden. De gemeente gaat met advies van de Commissie voor Welstand en Monumenten binnen zes maanden voor elk pand nauwkeurig bepalen welke onderdelen een monumentale waarde vertegenwoordigen. De TU weet dan vooraf waarmee zij rekening moet houden als zij (ver)bouwplannen heeft. Het doorlopen van de vergunningsprocedures bij de gemeente kan hierdoor worden versneld.

De TU Delft en de gemeente zijn blij dat met het convenant de belangen van beide partijen goed zijn geregeld.

02-12-2012