InfoThuis TV
maandag 20 september 2021

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Glas maakt plaats voor gras

Vrijdag markeerden gedeputeerde Rik Janssen van de provincie Zuid-Holland en wethouder Hans Horlings de gestage voortgang van het saneren van verspreid liggende glastuinbouwkassen in de gemeente Midden-Delfland. Als de kassen weg zijn, komt er weidelandschap voor in de plaats. Het verwijderen van de kassen wordt door het Rijk en de provincie gefinancierd vanuit het IODS-programma, de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam, en het programma Hof van Delfland.

Het IODS-programma heeft tot doel om, naast de aanleg van een goed ingepaste A4 Delft-Schiedam, de kwaliteiten van Midden-Delfland te versterken door maatregelen voor landschap, natuur, recreatie en duurzame melkveehouderij.

Midden-Delfland kenmerkt zich door het open veenweide landschap met karakteristieke vergezichten. Verspreid liggende oude kassen in het gebied dragen daar niet aan bij. Vandaar dat ze worden weggehaald. Het landschap knapt hiervan aanzienlijk op. Op verschillende locaties is dit nu te zien. Na sanering wordt de grond ingericht als weiland en ter beschikking gesteld aan melkveehouders in het gebied. Zij zijn met de ‘koe in de wei’ de dragers van het gebied.

Het verwijderen van de oude kassen draagt niet alleen bij aan de kwaliteit van het landschap. Ook de kwekers zelf zijn er mee geholpen. De glastuinbouwbedrijven hadden geen ruimte meer om uit te breiden. Met de subsidie van de overheid kon een aantal bedrijven worden opgekocht. Dat gaf de ondernemers de mogelijkheid ergens anders hun bedrijf voort te zetten.

08-03-2014