InfoThuis TV
zaterdag 17 november 2018

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Weekend controle groene natuurwetgeving

Tijdens een controle van de groene natuurwetgeving in het weekend van 28 – 29 oktober schreven diverse controleurs processen-verbaal uit voor overtreding van de Visserijwet, de Algemene Politie Verordening, het rijden in het openbaar groen en het rijden zonder rijbewijs. Politieagenten, BOA’s van Dunea, BOA’s van Rotterdam Rijnmond, Natuurmonumenten, Hoogheemraadschap van Delfland, Staatsbosbeheer, Zuid Hollands Landschap, Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid en ecologen van de Gemeente Westland organiseerden zaterdag en zondag een integrale handhavingscontrole uit op de groene natuurwetgeving. De controle vond plaats in het duingebied vanaf Kijkduin tot en met Hoek van Holland. In het Staelduinse Bos, de Oranjeplas, het Kraaijenest en de Wollebrand vond eveneens een controle plaats.

Tientallen vissers werden gecontroleerd op bescheiden, aantal hengels en gebruikt aassoort. Drie vissers in het Westland bleken te vissen met drie hengels. Omdat dit niet is toegestaan kregen de vissers een proces-verbaal. Twaalf jagers werden gecontroleerd in de Dorppolder. De controleurs troffen hier geen misstanden aan. In het Staelduinsebos kregen vier eigenaren van loslopende honden een proces-verbaal. Het Staelduinsebos is een gebied waarvoor een aanlijnplicht geldt. Een automobilist kreeg een proces-verbaal voor het rijden over een fietspad. Omdat hij niet in het bezit was van een rijbewijs kreeg hij ook daarvoor een bekeuring. Voor het rijden in het openbaar groen op het Kraaijenest kreeg een andere bestuurder een proces-verbaal.

30-10-2017