InfoThuis TV
zondag 25 augustus 2019

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Gedeputeerde Weber treedt terug uit provinciebestuur

Gedeputeerde Han Weber heeft vandaag per brief zijn ontslag aangeboden aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, commissaris van de Koning Jaap Smit.

Weber heeft geconstateerd dat de ambtelijke organisatie informatie over het warmteproject niet met hem heeft gedeeld, waardoor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van deze informatie verstoken zijn gebleven. Hij neemt hiervoor de politieke verantwoordelijkheid.

Het warmteproject gaat over de benutting van rest- en aardwarmte voor onder meer huishoudens en kassen. Er is gebleken dat de ambtelijke organisatie een belangrijk advies niet heeft doorgestuurd aan Weber, die vervolgens zijn informatieplicht niet heeft kunnen nakomen.

Inmiddels hebben alle betrokken politici de informatie alsnog gekregen. Omdat op de betreffende informatie geheimhouding rust, zal zij niet openbaar worden gemaakt. Dit houdt onder meer verband met de aanbestedingen die voortvloeien uit het warmteproject.

9-5-2019