InfoThuis TV
zondag 25 augustus 2019

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Nieuw college hoogheemraadschap Delfland bekend

Het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland telt 4 hoogheemraden.

Samen met de dijkgraaf zullen Peter Ouwendijk, Ruud Egas,
Marcel Belt en Manita Koop de komende vier jaar uitvoering geven aan het bestuursakkoord “Iedereen aan de slag voor water”. Dit akkoord sloten de elf fracties in de Verenigde Vergadering met elkaar na de waterschapsverkiezingen op 20 maart jl.

Het dagelijks bestuur is voortgekomen uit het overleg van alle fractievoorzitters van de Verenigde Vergadering. Op 20 mei zal het nieuwe bestuur worden geďnstalleerd. Dan zal ook de portefeuilleverdeling bekend worden gemaakt.

Het college heeft zich voorgenomen om te kiezen voor verbindend samenwerken en een open bestuursstijl voor de komende periode. Daarbij wil het bestuur in het kader van de bestuurlijke vernieuwing werken aan nieuwe bestuurlijke verhoudingen, waarbij de Verenigde Vergadering meer ruimte krijgt voor inhoudelijke sturing.

10-5-2019