InfoThuis TV
woensdag 3 juni 2020

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Website stimuleert scholen om hun schoolplein te vergroenen

Op 13 mei is de website groenblauweschoolpleinen.nl gelanceerd.

Basisscholen kunnen hier tips en inspiratie vinden voor meer water en groen op hun schoolplein. De site biedt voorbeelden en ervaringen van andere basisscholen die een groenblauw plein hebben gerealiseerd, opties voor financiŽle steun en lespakketten voor buitenlessen.

De website is een initiatief van de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Delfland. Samen met 16 partnerorganisaties willen zij basisscholen stimuleren om meer met groen en (regen)water aan de slag te gaan op hun schoolplein.

"Op een groenblauw schoolplein hebben kinderen meer de gelegenheid om zich te ontwikkelen,Ē aldus docent Trevor Reis van de Inspecteur de Vriesschool in Den Haag, waar onlangs een groenblauw schoolplein is aangelegd. ďDenk bijvoorbeeld aan hutten bouwen en creatief met elkaar spelen. Ons schoolplein biedt zo ruimschoots gelegenheid voor rust en ontspanning maar ook voor veelzijdige beweging."

Het Hoogheemraadschap biedt scholen een financiŽle bijdrage om groenblauwe schoolpleinen aan te leggen. Vanuit de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie kunnen scholen in het Delflandgebied 20 tot 25% van de watermaatregelen vergoed kunnen krijgen.

13-5-2019