InfoThuis TV
woensdag 3 juni 2020

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Voorwaarden waterveiligheid bij ontwikkelingen Scheveningen

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de randvoorwaarden vastgesteld voor de ontwikkelingen die de gemeente Den Haag heeft gepland voor de Zeekant in Scheveningen.

De gemeente Den Haag heeft de ambitie uitgesproken om een ‘Wereldstad aan Zee’ te worden. In het verlengde daarvan vinden meerdere ruimtelijke ontwikkelingen plaats in Scheveningen.

Een van de ontwikkelingen is een alternatieve ontsluiting van de Gevers Deynootweg voor de nieuwe parkeergarage Noordboulevard. Bovendien heeft de gemeente de wens om de strandopgang Zeekant te verlagen.

Omdat de projecten plaatsvinden in de duinen (zeewering) stelt Delfland specifieke voorwaarden op zodat de waterveiligheid nu en in de toekomst niet in het geding komt.

Voorafgaand aan het besluit isgesproken met de bewoners rond de Zwolsestraat en de Gevers Deynootweg. Hieruit kwam waardevolle input voor de voorwaarden.

13-5-2019