InfoThuis TV
woensdag 3 juni 2020

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Gemeenten starten met gezamenlijk gemalenbeheer

Delft, Pijnacker-Nootdorp en Leidschendam-Voorburg gaan intensief
samenwerken bij het beheer en onderhoud van gemalen en persleidingen van de riolering.

Daarmee investeren zij in waterkwaliteit en de gemalen. Zo ontstaan mogelijkheden om het gemalenbeheer nog beter uit te voeren.

Het waarborgen van goed onderhoud en beheer van de gemalen en persleidingen wordt steeds complexer. Monteurs hebben een veel bredere taak gekregen en ICT speelt een steeds belangrijkere rol. Vakmensen zijn moeilijk te vinden. Door samen te werken is de aanwezige kennis en ervaring makkelijker te delen en over te dragen en ontstaat tijd om meer specialistisch naar de gemalen te kijken.

Dat maakt het werk professioneler, aantrekkelijker en uitdagender en zorgt voor meer duidelijkheid in de dagelijkse uitvoering. Ook als het werkgebied groter wordt. Door de samenwerking verwachten de gemeenten op termijn beter bestand te zijn tegen klimaatveranderingen door gemalen slimmer in te zetten bij specifieke regenbuien. Door gemalen optimaal te beheren blijven ze langer in gebruik en kan uiteindelijk ook bespaard worden op kosten.

Er komt één gezamenlijke onderhoudsdienst voor alle gemalen en transportleidingen voor afvalwater. Pijnacker-Nootdorp gaat deze taak voor de drie aangesloten gemeenten uitvoeren. Het gezamenlijk gemalenbeheer start begin juni vanaf een eigen locatie: de Gemeentewerf aan de Ambachtsweg 1 in Pijnacker-Nootdorp.

14-5-2019