InfoThuis TV
woensdag 3 juni 2020

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

750.000 euro van provincie voor doorontwikkeling TU Delft


Overhandiging van de cheque

De provincie Zuid-Holland stelt 750.000 euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de doorontwikkeling van de TU Delft Campus.

De investering komt beschikbaar via de subsidieregeling Campussen Zuid-Holland. Met innovatie en (nieuw) ondernemerschap is de TU Delft Campus de kraamkamer van talent, toekomstige technologische ontwikkelingen en daarmee zeer belangrijk voor de Nederlandse kenniseconomie.

Het totale subsidiebedrag wordt verdeeld over diverse projecten. Erik Ham (Dutch Optics Centre) en Kjelt van Rijswijk (SAM|XL) namen namens de verschillende projecten de cheque in ontvangst.

Dutch Optics Centre (DOC) krijgt 250.000 voor de doorontwikkeling van het gelijknamige fieldlab. DOC is opgezet voor het versterken van bedrijvigheid op het gebied van optische producten in combinatie met onderzoek en onderwijs. Met de bijdrage kan het cluster in Delft en de regio verder versterkt worden.

Fieldlab SAM|XL ontvangt een bedrag van 200.000 voor het versterken van de onderzoeksinfrastructuur en meer zichtbaarheid voor het MKB. SAM|XL richt zich op de automatisering van de productie van grote composietdelen voor onder andere de lucht- en scheepvaart en de offshore sector.

Naast deze initiatieven ontvangen de Aerospace Innovationhub, The Green Village en YES!Delft een bijdrage van de provincie voor concrete projecten die de campus versterken. De Aerospace Innovationhub ontvangt 150.000 voor een locatie waar onderzoekers, studenten en bedrijven in de lucht- en ruimtevaart elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen.

The Green Village ontvangt 100.000 voor een onderzoeksinfrastructuur voor duurzame energiesystemen. Ten slotte ontvangt YES!Delft 50.000 voor het realiseren van een onderzoeksinfrastructuur voor onder andere faciliteiten voor co-creatie en flexwerkplekken.

14-5-2019