InfoThuis TV
dinsdag 17 september 2019

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Leidschendam-Voorburg is Global Goals gemeente

Leidschendam-Voorburg is Global Goals gemeente geworden. Global Goals is een initiatief van de Verenigde Naties, dat een wereldwijde vuist wil maken voor een betere en duurzame samenleving in 2030.

Welke acties en maatregelen het college de komende vier jaar voor ogen heeft die bijdragen aan een groene en duurzame woonstad staan in het vastgestelde concept uitvoeringsprogramma 2019-2022.

Tussen 2019 en 2022 gaat de gemeente aan de slag met heel veel concrete acties en maatregelen om de ambities waar te maken. “Het gaat om mogelijkheden voor schone energie en duurzaam verwarmen van woningen, maar ook om luchtkwaliteit en hoe we omgaan met ons afval. Veel van die ambities dragen bij aan de Global Goals”, adlus wethouder van Eekelen.

29-5-2019