InfoThuis TV
dinsdag 17 september 2019

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Aanpak Haagse Pandbrigade ook in 2018 succesvol

De Haagse Pandbrigade houdt toezicht op het gebruik en de fysieke staat van bouwwerken in de stad. Daaronder vallen bijvoorbeeld illegale bouw, achterstallig onderhoud en woonoverlast.

De aanpak was ook in 2018 succesvol. Dit blijkt uit het VTH jaarverslag, waarin het college rapporteert over de uitvoering van de vergunnings- toezicht- en handhavingstaken.

Er werden 1268 controles op het onrechtmatig gebruik van woningen uitgevoerd, waarbij het in 264 gevallen nodig was om maatregelen te treffen. Daarnaast was er aandacht voor de aanpak van hennepkwekerijen, vakantieverhuur, illegale bouw en achterstallig woningonderhoud.

De Pandbrigade werkt samen met onder andere de sociale wijkteams, de GGD, het huurteam, Politie en woningcorporaties. Een voorbeeld van succesvolle samenwerking is de nieuwe ‘Meld een Vermoeden’ app, waarmee wijkagenten via hun smartphone direct melding kunnen maken van dingen die ze tegen komen bij huisbezoeken, bijvoorbeeld de aanwezigheid van teveel bedden in een woning.

De agent maakt een foto met een kort bijschrift, die direct bij de Haagse Pandbrigade terecht komt. In 2018 kwamen er 334 meldingen binnen via de app.

31-5-2018