InfoThuis TV
dinsdag 17 september 2019

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

TU Delft en gemeente Delft intensiveren samenwerking

De afgelopen jaren werkten de gemeente Delft en de TU Delft al samen aan gebiedsontwikkeling.

Om deze samenwerking te bekrachtigen en te intensiveren, tekenden Co Verdaas, hoogleraar bij de faculteit Bouwkunde en Gido ten Dolle, directeur Ruimte & Economie van gemeente Delft de samenwerkingsovereenkomst gebiedsontwikkeling.

Gemeente Delft en TU Delft streven ernaar het gezamenlijk strategisch en innoverend vermogen te vergroten door wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen van gebiedsontwikkelingsprojecten bij elkaar te brengen.

Beide partijen zijn van mening dat bundeling van kennis en kunde op het gebied van gebiedsontwikkeling mogelijk en gewenst is. De gemeente Delft wil de reeds bestaande regierol binnen Delft op het gebied van stedelijke gebiedsontwikkeling verder versterken. Door de intensievere samenwerking kan de gemeente zich verder ontwikkelen tot kennisorganisatie.

Dat sluit aan bij het voornemen van de TU Delft als kennisinstelling actief te zijn vanuit een regionale verankering, onder andere voor gemeenten in de regio. De TU Delft wil rond het thema stedelijke gebiedsontwikkeling mede door de praktijkinbreng van gemeente Delft haar vooraanstaande positie versterken en daardoor onder andere de mogelijkheid van onderwijs, publicaties en promoties uitbreiden.

4-6-2019