InfoThuis TV
dinsdag 17 september 2019

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Verbreding Boomawetering in Monster

De Boomawatering verzorgt de afvoer van overtollig regenwater uit Monster in de gemeente Westland.

In de Boomawatering is net buiten de bebouwde kom, in het glastuinbouwgebied, een versmalling aanwezig. Door deze versmalling stijgt het waterpeil bij regenval snel en wordt het afvoeren van het water bemoeilijkt.

Door slim mee te liften met de plannen van de Provincie Zuid-Holland en gemeente Westland, voor de aanleg van een rotonde tussen de Zwartendijk en Molenweg, wil het Hoogheemraadschap van Delfland dit knelpunt oplossen.

Het college ziet de samenwerking met de provincie en gemeente als een mooie kans om de waterafvoer vanuit het dorp Monster te verbeteren en de kans op wateroverlast te verminderen. Op 4 juli legt het college daarom een investeringsvoorstel voor aan de verenigde vergadering van Delfland voor de aankoop van een strook grond langs de Boomawatering en voor de werkzaamheden voor de verbreding van de vaart.

5-6-2019