InfoThuis TV
zaterdag 11 juli 2020

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Gemeente Westland pakt eenzaamheid aan

Gemeente Westland zet de komende jaren stevig in op het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid.

Dit is hard nodig, want het aantal eenzamen in Westland stijgt. Daarom wil de gemeente eenzaamheid sneller en beter signaleren, aansluiten op en versterken van bestaande initiatieven en een breed gedragen coalitie vormen.

De gemeente sluit met haar aanpak aan bij het landelijk actieplan ‘Een tegen Eenzaamheid’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zo kan eenzaamheid sneller en beter gesignaleerd worden.

Als buren, vrijwilligers en professionals eenzaamheid opmerken, kunnen ze dit bespreekbaar maken en wijzen op activiteiten en voorzieningen. Ook is het de bedoeling dat er een digitaal meldpunt komt. Een ander doel is het versterken van de gemeenschap.

Eenzaamheid is een actuele en urgente opgave en onderdeel van het Westlandprogramma 2018-2022. Eerder werd de motie van de gemeenteraad over dit onderwerp unaniem aangenomen. Volgens de laatste Gezondheidsmonitor is 38% van de inwoners van Westland vanaf 19 jaar weleens eenzaam. In 2012 was dit nog 31%. Hiervan is 8% ernstig eenzaam.

12-6-2019