InfoThuis TV
woensdag 3 juni 2020

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Naar één warmtenet in Delft


Foto: Fred Nijs

De woningcorporaties Woonbron, Vestia, Vidomes en DUWO, NetVerder en de gemeente gaan samenwerken om in Delft een warmtenet aan te leggen.

Samen willen zij in 2023 huurwoningen in de wijken Voorhof en Buitenhof voorzien van duurzame warmte. Op 8 juli ondertekenden de genoemde partijen de samenwerkingsovereenkomst.


Een warmtenet is voor 69 woongebouwen met collectieve ketels in Voorhof en Buitenhof met in totaal ongeveer 5000 huurwoningen van de betreffende woningcorporaties de meest geschikte oplossing voor duurzame verwarming.

Dat blijkt uit een onderzoek waarin duurzame alternatieven met elkaar zijn vergeleken. Een geothermiebron kan daarbij fungeren als warmtebron, nadat daarover definitieve besluiten zijn genomen. In een later stadium kan mogelijk ook gebruik gemaakt worden van de restwarmte uit de Rotterdamse haven, die door de Leiding door het Midden via Delft naar Den Haag wordt gebracht.

Om dit allemaal met elkaar mogelijk te maken, sluiten de woningcorporaties, NetVerder als beheerder van het warmtenet en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst. Daarin spreken ze af een ontwerp te maken voor het net en een warmteleverancier te zoeken.

De woningcorporaties stellen als voorwaarden dat de oplossing voor hen betaalbaar is, de huurders niet méér gaan betalen voor hun warmte, dat de warmtelevering gegarandeerd is en dat de warmte op termijn volledig duurzaam is. Bewoners in complexen met een VVE en een collectieve ketelinstallatie in Voorhof en Buitenhof worden actief benaderd om zich aan te sluiten.

Als woningen op een warmtenet worden aangesloten, kunnen de cv-ketels de deur uit. De gemeenten bepalen de komende jaren welke wijken van het aardgas afgaan. Voor deze verandering wordt 30 jaar de tijd genomen.

In 2050 moet onze energievoorziening volledig duurzaam zijn. Het nieuwe warmtenet maakt het mogelijk dat al in 2035 bijna driekwart van de DUWO-studentencomplexen koken en verwarmen zonder gas.

8-7-2019