InfoThuis TV
woensdag 3 juni 2020

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Nieuwe gemeentesecretaris Leidschendam-Voorburg

Alexander van Mazijk is door het college van burgemeester en wethouders per 15 september 2019 benoemd als gemeentesecretaris/algemeen directeur van Leidschendam-Voorburg.

Hij volgt Michiel Gorsse op die op dit moment waarnemend gemeentesecretaris/algemeen directeur is.

Alexander van Mazijk (45) is zijn loopbaan gestart bij de Veiligheidsregio (toen nog Hulpverleningsregio) Haaglanden en heeft sindsdien gewerkt in diverse rollen en functies in het lokaal bestuur. De laatste jaren als concerndirecteur en locogemeentesecretaris in Haarlemmermeer.

Met een achtergrond op het gebied van openbare orde en veiligheid, het sociaal domein, dienstverlening en bedrijfsvoering heeft Alexander een brede ervaring opgebouwd in het lokaal bestuur.

8-7-2019