InfoThuis TV
woensdag 3 juni 2020

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Wassenaar ondersteunt energiebesparende initiatieven

Wassenaar start met een pilotprogramma van Buurkracht om energiebesparende inwonersinitiatieven extra te ondersteunen.

In dit programma krijgen drie initiatiefnemers hulp van een buurtbegeleider om hun eigen energiebesparende actie met buurtgenoten naar een nog hoger plan te tillen. De drie pilots gaan nog dit jaar van start.

Het aantal bezoekers van de Klimaattafel neemt toe. Dat geldt ook voor het aantal duurzame inwonersinitiatieven dat via de Klimaattafel tot stand komt.

Het programma van Buurkracht richt zich op het gehele proces van energie besparen met de buurt. Van advies en ondersteuning bij het opzetten van een buurtactie tot de professionele begeleiding bij het treffen van concrete maatregelen. Een buurtbegeleider ondersteunt en begeleidt de initiatiefnemer en mede-buurtbewoners gedurende het hele traject.

10-10-2019