InfoThuis TV
dinsdag 26 mei 2020

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Zonnepanelen voor de St. Bonifaciusschool Wassenaar

Op het dak van de St. Bonifaciusschool worden 200 zonnepanelen geplaatst.

Dit betekent dat de school de elektriciteitsvoorziening bijna volledig zelf kan opwekken. Het project zal naar verwachting eind november gereed zijn en komt met ondersteuning van de gemeente Wassenaar tot stand.

Met het plaatsen van de zonnepanelen wordt op jaarbasis zon 40.000 kilo minder CO2-uitstoot voorkomen.

Duurzame huisvesting wordt de komende jaren een belangrijk speerpunt van het beleid van de Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar. Zo worden er voorbereidingen getroffen om ook op de Jan Baptistschool en de St. Jozefschool zonnepanelen te plaatsen. Daarnaast worden de mogelijkheden op het gebied van led-verlichting bekeken.

De gemeente ondersteunt dit project met een energiescan en een financile stimuleringsregeling. Om de potentie van energiebesparing en -opwekking van de schoolgebouwen in kaart te brengen, gaf de gemeente opdracht om voor de schoolgebouwen in Wassenaar een energiescan op te stellen. Met de energiescans helpt de gemeente de scholen in Wassenaar om inzichtelijk te krijgen welke maatregelen zij kunnen nemen op het gebied van energiebesparing en -opwekking.

14-10-2019