InfoThuis TV
maandag 15 augustus 2022

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Alliantie schooltuinen van start

Het samenwerkingsverband Alliantie Schooltuinen is officieel van start gegaan.

De missie van de Alliantie is: Ieder kind een schooltuin! Zij wil een beweging op gang brengen om schooltuinieren op de kaart, of nog liever op het rooster van de scholen te zetten, net als rekenen, taal en gym.

Op de eerste nationale moestuinconferentie in 2019 werd duidelijk dat er behoefte was aan een soort platform schooltuinen. Vanuit dat platform zou een kennisnetwerk ontstaan, scholen ondersteund, de schooltuin gepromoot en ervaringen gedeeld kunnen worden.

Het programma Jong Leren Eten (Ministerie LNV) stelde zich achter deze doelstelling en zorgde voor krachtenbundeling van relevante netwerkpartners.