InfoThuis TV
maandag 15 augustus 2022

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Twee nieuwe scholen in Delft Tanthof

Er komen twee basisscholen in Delft: Tanthof-West (Bikolaan) en een basisschool in Tanthof-Oost (Lepelaarstraat).

Beide zijn bestaande onderwijslocaties. Nu de locatiekeuzes definitief zijn, maken de gemeente en de schoolbesturen vaart met de uitwerking ervan. Zowel ouders, leerlingen en medewerkers van de scholen, als ook omwonenden en belangenorganisaties worden hierbij betrokken.

De basisscholen van de Stichtingen Laurentius, Librijn en SCO Delft krijgen drie nieuwe gebouwen. De huidige gebouwen voldoen niet meer aan de eisen van vandaag en morgen. Op de nieuwe locaties is ook ruimte voor de kinderopvang en een (gedeelde) gymzaal.

In eerste instantie is gezocht naar één centrale locatie voor de drie nieuwe schoolgebouwen. De beoogde locatie Abtswoude/ Kalfjeslaan bleek ruimtelijk wel geschikt, alleen de financiële, juridische en planologische risico’s waren te groot. Het college zette in het najaar definitief een streep door dit plan.

Een goed uitgewerkt plan voor de inrichting van de locaties vraagt om zorgvuldige samenwerking en afstemming. Klaas Tigelaar (Laurentius): “Het plan moet passen binnen het toekomstige onderwijsconcept van de scholen. Wie beter dan onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers kunnen hierover meedenken en meepraten. Dat proces gaan we met elkaar goed organiseren.”