InfoThuis TV
vrijdag 27 mei 2022

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Den Haag in het teken van ‘kunstmatige intelligentie’

Den Haag staat in het teken van een internationale top die gaat over zogenoemde ‘kunstmatige intelligentie’ (KI).

In het Vredespaleis denken tweehonderd experts vanuit de wetenschap, overheid en het bedrijfsleven na over de toekomst van deze technologie. Dit maakt Den Haag, als internationale stad van Vrede & Recht, de plek waar innovatieve en verantwoorde ontwikkeling van deze technologie tot stand komt.

Burgermeester Jan van Zanen verwelkomt de deelnemers en geeft het startschot van de bijeenkomst. Als medeorganisator van deze internationale top onderstreept de gemeente Den Haag haar ambitie om koploper te zijn op het gebied van verantwoorde kunstmatige intelligentie. Wethouder Economie, Internationaal en Dienstverlening Saskia Bruines is enthousiast: “Den Haag heeft veel aandacht voor de ontwikkeling van digitale veiligheid in combinatie met kunstmatige intelligentie. In deze regio komen overheid, wetgevende macht, internationale bedrijven, de Verenigde Naties, gerechtshoven, kennisinstellingen, denktanks en de vele private partijen op het gebied van veiligheid, recht en technologie samen. Hierdoor is in Den Haag niet alleen veel kennis aanwezig maar ook een groot netwerk van verschillende partijen.” De tweedaagse conferentie wordt vrijdag afgesloten door wethouder Bruines, die de resultaten in ontvangst neemt.

Kunstmatige intelligentie kan de samenleving helpen bij tal van complexe opgaven. Daarvoor moeten de keuzes en voorspellingen van deze technologie inzichtelijk en uitlegbaar zijn. Zodat de technologie in dienst staat van de mens en niet andersom. Dit is een ontzettend belangrijk onderwerp voor Europa. Tijdens de conferentie staat daarom het gesprek over het veilig, verantwoord en mensgericht gebruiken van kunstmatige intelligentie centraal. Gezamenlijk proberen experts van onder andere de Europese Commissie, Google, Microsoft en de universiteit van Stanford een kopgroep samen te stellen. Bovendien is Den Haag veel organisaties rijk die kunnen meedenken aan verantwoorde KI, zoals de KI-tak van de NAVO (NCIA), het KI-lab van de VN (UNICRI) en onderzoeksinstituten als het Asser Instituut en The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS).

Deze kopgroep wil de kansen en uitdagingen rondom het verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie op de internationale agenda gaan zetten. De gemeente organiseert deze conferentie samen met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken. Staatssecretaris Digitalisering en Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen opent morgenochtend met een toespraak over de kansen en risico's van digitalisering en KI: “Om te waarborgen dat we veilig gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die deze technologie biedt, moeten we ervoor zorgen dat de voorwaarden die offline gelden ook online gelden.”