InfoThuis TV
donderdag 1 juni 2023

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Den Haag vraagt om aanscherping van de Richtlijn

Gemeente Den Haag vraagt om aanscherping van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekra´ne.

Het is meer dan 100 dagen geleden dat de oorlog in Oekra´ne is uitgebroken. Gevluchte Oekra´ners worden in Den Haag zo snel mogelijk ondergebracht naar locaties waar langdurige opvang mogelijk is. Daarnaast worden kinderen geholpen om naar school te gaan en worden mensen geholpen aan werk, inkomen en dagbesteding. In een brief vraagt de gemeente Den Haag aan de ministers Yeşilg÷z-Zegerius en Van Gennip en staatssecretaris Van der Burg om aanscherping van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekra´ne en een duidelijk handelingsperspectief voor de gemeente richting Oekra´ense arbeidsmigranten.

In het aanmeldcentrum aan de Broodfabriek in Rijswijk melden zich dagelijks ongeveer twintig Oekra´ense vluchtelingen. Oekra´ners die bij gastgezinnen verblijven, melden zich bij de Broodfabriek voor een nieuwe opvangplek. Samen met de acute opvangplekken zijn er in Den Haag ongeveer 1.300 opvangplekken. Daarnaast vangen particulieren ruim 1.800 Oekra´ense vluchtelingen op. Dit is het aantal dat geregistreerd staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Op dit moment staan er ruim 2.600 Oekra´ense vluchtelingen geregistreerd in de BRP. Vanaf juli zullen zij een korte asielaanvraag moeten indienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.