InfoThuis TV
maandag 15 augustus 2022

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Nieuw college Rijswijk geďnstalleerd

Rijswijk heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. Op 21 juni heeft de gemeenteraad de voorgedragen wethouders in haar vergadering geďnstalleerd. Het nieuwe college telt vijf wethouders.

In het nieuwe college zijn twee wethouders voor hun volgende termijn van vier jaar benoemd. Dat zijn Larissa Bentvelzen (Beter voor Rijswijk) en Armand van de Laar (D66). De drie nieuwkomers in het college zijn Mark Wit (GroenLinks), Werner van Damme (VVD) en Gijs van Malsen (Partij van de Arbeid).

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders verdeelt de taken als volgt:
Burgemeester (wnd.) Bas Verkerk: Openbare orde, Veiligheid, Communicatie, Personeel & Organisatie
Wethouder Larissa Bentvelzen: Sociaal Domein, Sport, Onderwijs en Dierenwelzijn
Wethouder Armand van de Laar: Stadsontwikkeling, Mobiliteit, Grondzaken en Participatiebeleid
Wethouder Mark Wit: Energie(transitie), Openbare Ruimte, Milieu & duurzaamheid, Volksgezondheid en Kunst & cultuur
Wethouder Werner van Damme: Financiën, Economische zaken, Voorkomen ondermijning, Bedrijfsvoering en Dienstverlening
Wethouder Gijs van Malsen: Volkshuisvesting, Integratie, Emancipatie, Armoedebestrijding en Welzijn

In het coalitieakkoord ‘Gezonde groei. Rijswijkse koers 2022-2026’ staan de ambities van het college voor de komende vier jaar. De hierin opgenomen doelen, thema’s en speerpunten geven richting aan de ontwikkeling van de stad, onder meer op het gebied van sociale kwaliteit, stadsontwikkeling, leefbaarheid, veiligheid en bestuursstijl.

Volgens het nieuwe college ligt er met dit akkoord een stabiele basis om verder te kunnen bouwen aan Rijswijk.