InfoThuis TV
maandag 4 december 2023

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Zilveren erepenning voor Ton Immerzeel Westland

Oud-conservator van het Westlands Museum, de heer A.A.G. (Ton) Immerzeel uit s-Gravenhage heeft op vrijdag 16 september de zilveren erepenning ontvangen uit handen van burgemeester Bouke Arends tijdens de opening van de tentoonstelling Jeugdcultuur in het Westland in het Westlands Museum.

Vanaf het ontstaan in 1993 was Ton Immerzeel betrokken bij het Westlands Museum. Samen met zon 100 vrijwilligers heeft hij gewerkt aan het ontwikkelen en vormgeven van het museum. Onder zijn leiding heeft het Westlands Museum de status gekregen als officieel museum en werd het museum opgenomen in het museumregister.

Ton Immerzeel heeft de verbinding gezocht met de samenleving door het schrijven van artikelen en het geven van lezingen. De samenwerking werd opgezocht met historische werkgroepen, het Historisch Archief Westland en met het onderwijs door lespakketten te ontwikkelen. Hij heeft zich ingezet om het museum op de kaart te zetten. Mede hierdoor is het Westlands erfgoed door objectregistratie, conservering en archivering, opbouw van de bibliotheek, het verzorgen van rondleidingen, tentoonstellingsbouw en de inrichting en onderhoud van de historische tuin behouden gebleven en onder de aandacht gebracht.

De zilveren erepenning is een gemeentelijke onderscheiding in Westland voor personen die zich, gedurende een periode van minimaal 12,5 jaar uitzonderlijk verdienstelijk en veelzijdig hebben ingezet voor de gehele streek (het Westland) op maatschappelijk, cultureel, sportief of economisch gebied. De zilveren erepenning bestaat uit een legpenning met draaginsigne en een oorkonde.