InfoThuis TV
dinsdag 28 mei 2024

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Protest in Den Haag tegen te kleine verhoging minimumloon

FNV Voor 14 voert op Prinsjesdag, tijdens het voorlezen van de troonrede door Koning Willem-Alexander, actie in Den Haag.

Ze protesteert daarmee tegen de te kleine voorgestelde verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) van 10% per 1 januari 2023. Birsen Yavuz, campagneleider FNV Voor 14: ‘Het kabinet heeft aangegeven dat het met deze 10% verhoging zorgt voor behoud van koopkracht, maar dat is onzin.’ Het minimumloon loopt al tientallen jaren achter bij de gemiddelde loonontwikkeling en Nederland voldoet ook niet meer aan de Europese norm voor het nationale minimumloon.

Op 14 september jl. stemde het Europees Parlement in met een nieuwe wetgeving. Voortaan moet 60% van het mediaanloon (het loon precies in het midden van alle lonen in een land) de norm zijn voor het bepalen van de hoogte van het minimumloon. Voor Nederland betekent dit dat het minimumloon minimaal € 14 per uur moet zijn. Het huidige minimumloon is € 10,67. Yavuz: ‘Het kabinet kan er nu echt niet meer omheen. Het minimumloon moet omhoog naar minimaal € 14 per uur en wel direct. Er is ook genoeg rijkdom, die moet alleen eerlijker verdeeld worden. Veel bedrijven maken gigantische winsten en ook het aantal vermogende particulieren neemt alsmaar toe.’

De 10% verhoging komt in plaats van de eerder beloofde verhoging van 7,5% in drie stappen, maar het is niet voldoende om de koopkracht te behouden. Bovendien is de verhoging van 10% inclusief de reguliere stijging. Die vindt twee keer per jaar plaats, op 1 januari en 1 juli, op basis van de gemiddelde loonstijging.