InfoThuis TV
dinsdag 18 juni 2024

RegioTV Teletekst:

InfoThuis Teletekst

Coalitieakkoord gemeente Den Haag

Investeren in een stad die tegen een stootje kan.

Extra investeringen in schone, leefbare en veilige wijken, de duurzaamheid van de minst energiezuinige woningen en de bouw van betaalbare woningen. Gerichte aandacht en steun voor kinderen, jongeren en gezinnen die het moeilijk hebben. Het zijn enkele van de maatregelen die worden aangekondigd in het coalitieakkoord 2022-2026 dat vrijdag 16 september 2022 is gepresenteerd door D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. Het akkoord, heeft de titel ‘Voor een stad die tegen een stootje kan’ meegekregen.

De vijf partijen maken in het akkoord ook de namen van de acht kandidaat-wethouders bekend. Zeven van de kandidaten zijn reeds wethouder, de achtste wordt Mariëlle Vavier.

De coalitiepartners gaan aan de slag met de belangrijkste uitdagingen van de stad. Er wordt geïnvesteerd in de buitenruimte en in de aanpak van notoire overtreders en overlastgevers. Wijken die te kampen krijgen met meerdere problemen, kunnen rekenen op extra, gerichte aandacht. Ook in deze aanpak wordt extra geld gestoken. Dat is ook het geval met de aanpak van criminaliteit, bijvoorbeeld criminele jeugdgroepen en het tijdig verstoren van criminele activiteiten.

Een tekort aan betaalbare woonruimte is één van de uitdagingen van de stad. In het coalitieakkoord wordt gekozen voor een hoger percentage betaalbare woningen, zowel koop als huur. Het zogenaamde middensegment. Leegstand, verkrotting en slechte verhuurders worden aangepakt. De inzet van de Haagse Pandbrigade wordt uitgebreid. De coalitie verruimt de regels rond verkamering om meer ruimte te maken voor studentenhuisvesting. En er wordt extra geïnvesteerd in maatschappelijke voorzieningen.